Modern Luxury Miami Magazine
April 2021 Edition 
Digital Edition April 2021: Now In Miami
____
Eyestylist Magazine
September 2020